Frågor och Svar gällande Hissdemolering

Frågor och Svar

Vad kostar en hissdemolering?

Hur lång tid tar en hissdemolering?

Vilka säkerhetsaspekter behöver vi som hissföretag ta?

Hur ser miljöhanteringen ut kring en hissdemolering?

Med vilka hissföretag arbetar ni med idag?